×
×

0

0

รับสมัครนักแปลจีน (Freelance)


สำนักพิมพ์ Happy Banana เปิดรับสมัครนักแปลจีน (Freelance)

คุณสมบัติดังนี้
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
2. มีความรู้และเข้าใจภาษาจีนดีมาก สามารถอ่านได้ทั้งจีนตัวเต็มและตัวย่อ ขยันหาข้อมูลประกอบเนื้อเรื่อง สามารถอ่านนิยายและเข้าใจตามเนื้อเรื่องได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรู้ภาษาไทยดีมาก ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง และเรียบเรียงสำนวนให้อ่านเข้าใจง่าย
4. มีความรับผิดชอบ ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนด และสามารถคุยงานกับทางบรรณาธิการผู้ดูแลต้นฉบับเพื่อตรวจแก้งานตามความเหมาะสมได้
5. หากมีผลงานมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เพื่อนๆ คนไหนสนใจสมัครงาน สามารถส่งจดหมายแนะนำตัวมาที่ Email: pc-bookclub@hotmail.com หรือ โทร.086-3306425

×

ติดต่อ