null

0

จอมนางคู่บัลลังก์ 1

จอมนางคู่บัลลังก์ 1


ผู้เขียน :

Feng Nong/ แปล กู่ฉิน
จำนวนหน้า :

472 หน้า


อ่านตัวอย่าง

ไป๋พิงถิงไม่เคยเชื่อถือในคำโบราณที่ว่า“ไร้สามารถคือคุณธรรมแห่งสตรี” แม้นางจะเป็นเพียงสาวใช้ของอ๋องน้อยจิ้งอัน แต่กลับได้ใช้ชีวิตสูงศักดิ์ มีเกียรติ เสียยิ่งกว่าคุณหนูคนใด ทั้งหมดนี้มิใช่ได้มาโดยอาศัยรูปร่างหน้าตา หากแต่เป็นสติปัญญาที่เฉียบแหลมเสียยิ่งกว่าบุรุษ นางไม่เคยต้องการให้ผู้คนรอบข้าง มานึกเสียดายกับรูปโฉมภายนอกที่ธรรมดาสามัญของนาง เพราะสิ่งที่นางต้องการคือคู่คิดที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่ และมีฝีมือทัดเทียมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะสิ่งที่นางต้องการคือคู่คิดที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่ และมีฝีมือทัดเทียมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทว่าระหว่างความรักกับความภักดีนั้น จำเป็นต้องเลือกเพียงสิ่งเดียว นางจึงได้แต่ภาวนาว่าความรักของฉูเป่ยเจี๋ย จะไม่ได้ลึกซึ้งดั่งเช่นที่นางคิด...

*หากลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาระบุในช่องหมายเหตุ พร้อมแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน และชื่อที่อยู่ในการออกใบเสร็จค่ะ

**ไม่สามารถออกใบเสร็จย้อนหลังได้ค่ะ
SKU
978-616-312-250-6
น้ำหนัก
500 กรัม
ราคา
350 บาท

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน

สินค้าที่คล้ายกัน