×
×

0

0

×

ติดต่อ        บริษัท แฮปปี้ บานานา จำกัด (Happy Banana Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 มุ่งผลิตหนังสือสำหรับเด็ก เยาวชน ตลอดจนถึงคนรุ่นใหม่วัยทำงาน โดยเน้นผลิตหนังสือตามแนวคิด "อ่านง่ายๆ สไตล์กล้วยๆ" แฮปปี้ บานานา มุ่งผลิตหนังสือเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน เน้นการผลิตหนังสือที่มีเนื้อหาอ่านง่าย เป็นประโยชน์ และใช้ภาษาไทยอย่างถูกหลักไวยากรณ์

        แฮปปี้ บานานา ได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆ นักอ่านเป็นอย่างดีในขวบปีแรก และเติบโตขึ้นพร้อมๆ กับกลุ่มผู้อ่าน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและการบริการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกต้นฉบับ การบรรณาธิการ การพิสูจน์อักษร การออกแบบรูปเล่ม และงานขายและบริการลูกค้า ภายใต้แนวคิด ‘หนังสือสำหรับคนยุคใหม่’  

        โดยปัจจุบันทางแฮปปี้ บานานา มุ่งผลิตสินค้าอยู่ 2 หมวด คือ หมวดพัฒนาตนเองและธุรกิจ กับหมวดนวนิยาย ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสารและผลงานต่างๆ ของทางสำนักพิมพ์ฯ ได้อีก 2 ช่องทาง ดังนี้

Facebook Page
Happy Banana พื้นที่สำหรับพูดคุยเรื่องนิยาย อัพเดทข่าวสารหนังสือใหม่ กิจกรรม และโปรโมชันที่เป็นประโยชน์กับนักอ่าน

Facebook Page : Happy Life & Work by Happy Banana
 พื้นที่สำหรับพูดคุยเรื่องหนังสือในหมวดพัฒนาตนเองและธุรกิจ