0


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
สนพ. จะจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ โดยจะจัดส่งสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ