null

0


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน

ทาง สนพ. จะทำการจัดส่งหนังสือเพียงสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าได้รับหนังสือล่าช้ากว่าปกติค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ