0


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
สนพ. จะจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ 

*ถ้าเป็นการจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งอีกครั้งในวันที่ 30 ก.ค. 2564*

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ