null

0

คิดก่อน QUIT เหตุผลที่ไม่ควรลาออก

คิดก่อน QUIT เหตุผลที่ไม่ควรลาออก


ผู้เขียน :

สืบศักดิ์ ลิ้วลักษณ์
จำนวนหน้า :

120 หน้า

หลายคนอยากทำงานอิสระ อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง เรียนจบมาก็อยากเป็นเถ้าแก่ทันทีเลย หรือทำงานประจำกันไปได้ไม่ เท่าไหร่ก็อยากจะลาออก แต่รู้หรือไม่ว่าในแต่ละปีมีบริษัทจำนวนมากที่ต้องเลิกกิจการไป เถ้าแก่กี่คนที่ต้องล้มลุกคลุกคลานในสภาพ เศรษฐกิจแบบนี้ ฉะนั้น เราอยากให้คุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ก่อนจะตัดสินใจ “ลาออก” เพราะไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะกับการเป็นเจ้าของกิจการ อ่าน! แล้วคุณจะรู้ว่าภายใต้สถานะ “ลูกจ้าง” คุณทำได้ดีและมีศักยภาพเพียงพอที่จะพาตัวเองก้าวข้ามไปสู่สถานะใหม่ๆ รึยัง

*หากลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาระบุในช่องหมายเหตุ พร้อมแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน และชื่อที่อยู่ในการออกใบเสร็จค่ะ

**ไม่สามารถออกใบเสร็จย้อนหลังได้ค่ะ
SKU
978-616-312-359-6
น้ำหนัก
150 กรัม
ราคา
135 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน