0

No Bad Kids เด็กไม่ดี มีที่ไหน เคล็ดลับสร้างวินัยให้ลูกวัยเตาะแตะ

No Bad Kids เด็กไม่ดี มีที่ไหน เคล็ดลับสร้างวินัยให้ลูกวัยเตาะแตะ


ผู้เขียน :

Janet Lansbury
แปลโดย :
ภญ. หรรษา มหามงคล
จำนวนหน้า :

208 หน้า

อ่านตัวอย่าง


**รบกวนสั่งซื้อสินค้าในหมวด Promotion แยกกับหมวดอื่นนะคะ**


เนื้อหาโดยสังเขป:           

เมื่อลูกยังเล็ก การสื่อสารกับลูกที่อยู่ในวัยเตาะแตะ คงเป็นเรื่องน่าหนักใจ สำหรับพ่อแม่หลายๆ คน เพราะเราไม่เข้าใจลูก และลูกก็ยังไม่เข้าใจเรา ทั้งในเรื่องภาษา ท่าทาง และเหตุผลต่างๆ นานา จนนำไปสู่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์มากมาย เช่น อาการงอแง กรีดร้อง กัด ตี เตะ ฯลฯ หนังสือเล่มนี้ ผู้แต่ง เจเนท แลนสบิวรี จะมาเล่าวิธีการรับมือกับมนุษย์ตัวน้อย ด้วยความเคารพในตัวตนของเขา โดยปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกวินัยให้กลายเป็นการปฏิบัติต่อลูกด้วยความเห็นอกเห็นใจและความรักที่สามารถเห็นผลได้จริงโดยใช้หลักการ สิ่งเดียวที่คุณควรใส่ใจในการเลี้ยงลูกคือการเห็นคุณค่าในตัวเองของลูก ซึ่งเมื่อมีแล้วคุณสมบัติอื่นๆ ของลูกจะตามมาเอง  

                

เกี่ยวกับผู้แต่ง:      

เจเนท แลนสบิวรี เป็นครูอบรมการเลี้ยงดูเด็ก นักเขียนและนักบรรยาย เจ้าของเพจ JanetLansbury.com ซึ่งมีผู้อ่านจำนวนกว่าหนึ่งล้านคนต่อปี ปรัชญาในการเลี้ยงดูเด็กของเธอ ช่วยให้พ่อแม่ทั่วโลกเข้าใจลูกวัยทารกของตัวเองในฐานะปัจเจกบุคคล และเลี้ยงดูลูกให้เป็นตัวของตัวเอง มีความมั่นใจ และประสบความสำเร็จ


*หากลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาระบุในช่องหมายเหตุ พร้อมแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน และชื่อที่อยู่ในการออกใบเสร็จค่ะ

**ไม่สามารถออกใบเสร็จย้อนหลังได้

SKU
978-616-312-421-0
น้ำหนัก
250 กรัม
ราคา
200 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน